TEXNİKİ XİDMƏT NÖVLƏRİ

GÜMÜŞ

Logların alınması və baş vermiş hadisələrin açıqlaması

Akkumulyatorların diagnostikası

Akkumulyatorların yenisi ilə əvəz olunması üçün işçilik (Akkumulyatorlar bizə aid olarsa)

Telefon vasitəsi ilə texniki dəstək

İl ərzində bir dəfə texniki xidmət

Nasazlıq yarandığı zaman hadisə yerinə yetişmə vaxtı 1 gün sonra

QIZIL

Logların alınması və baş vermiş hadisələrin açıqlaması

Akkumulyatorların diagnostikası

Akkumulyatorların yenisi ilə əvəz olunması üçün işçilik (Akkumulyatorlar bizə aid olarsa)

Telefon vasitəsi ilə texniki dəstək

Rüb ərzində bir dəfə texniki xidmət

Əlavə profilaktik texniki xidmət sayı (max 5 dəfə)

Detalların yenilənməsi üçün işçilik (Detallar bizə aid olarsa)

Nasazlıq yarandığı zaman hadisə yerinə yetişmə vaxtı 2 saat ərzində

PLATİN

Logların alınması və baş vermiş hadisələrin açıqlaması.

Akkumulyatorların diagnostikası.

Akkumulyatorların yenisi ilə əvəz olunması üçün işçilik. (Akkumulyatorlar bizə aid olarsa)

Telefon vasitəsi ilə texniki dəstək.

Ay ərzində bir dəfə texniki xidmət.

Əlavə profilaktik texniki xidmət sayı.

Detalların yenilənməsi üçün işçilik (Detallar bizə aid olarsa).

Program təminatının yenilənməsi.

Akkumulyatorlar yoxlandıqdan sonra, hər Akkumulyatorun diaqramının təqdim olunması.

Nasazlıq yarandığı zaman hadisə yerinə yetişmə vaxtı 1 saat ərzində.

Sıradan çıxmış cihazın təmiri uzun zaman alırsa müvəqqəti olaraq cihazla təmin olunması (60kVA-ya qədər).

Texniki Xidmət Zamanı görülən işlər

1. Giriş və çıxış bağlantı kabellərinin yoxlanılması

2. Bütün göstəricilərin sağlamlıq və işləkliyinin yoxlanılması

3. Kompüter vasitəsi ilə Logların alınması

4. Kompüter vasitəsi ilə parametrlərin yoxlanılması və diaqnostikası.

5. Led göstəricilərin vəziyyətinin yoxlanılması

6. Akkumulyatorun dolma gerginliyini ve doldurma cərəyan şiddətinin yoxlanlması

7. Bağlanmış yüklərin yoxlanılması

8. Giriş-çıxış gərginliklərinin və UPS otağının tempratunun yoxlanılması

9. Çıxış fazları arasındakı yüklərin bərabərliyinin yoxlanılması

10. DC Bus gərginliyinin yoxlanılması

11. Static BY- Passın işləkliyinin yoxlanılması

12. Akkumulyatorların dolma və boşalma gərginliklərinin yoxlanılması

13. UPS-in daxili elektron kartlarının tozdan təmizlənməsi və visual yoxlanılması

14. AC-DC kondensatorların tozdan təmizlənməsi və yoxlanılması

15. Qida bloklarının yoxlanılması

16. Fanların işləkliyinin yoxlanılması və təmizlənməsi

17. Bütün akkumulyatorların təmizlənməsi

18. Akkumulyatorun bağlantı uclarının yoxlanılması

19. Akkumulyatorların dolma gərginliyinin bərabərliyinin yoxlanılması

20. Cihazda yaranan nasazlıqların aradan qaldırılması

21. Akkumulyatorların ayrı – ayrılıqda tək-tək yoxlanılması

22. Cihaz yoxlandıqdan sonra cihazın vəziyyəti haqqında Servis talonu və yaxud AKT şəklində məlumat verilir