Diagnostika zamanı görülən işlər

1. Giriş və çıxış bağlantı kabellərinin yoxlanılması

2. Bütün göstəricilərin sağlamlıq və işləkliyinin yoxlanılması

3. Kompüter vasitəsi ilə Logların alınması

4. Kompüter vasitəsi ilə parametrlərin yoxlanılması və diaqnostikası.

5. Led göstəricilərin vəziyyətinin yoxlanılması

6. Akkumulyatorun dolma gerginliyini ve doldurma cərəyan şiddətinin yoxlanlması

7. Bağlanmış yüklərin yoxlanılması

8. Giriş-çıxış gərginliklərinin və UPS otağının tempratunun yoxlanılması

9. Çıxış fazları arasındakı yüklərin bərabərliyinin yoxlanılması

10. DC Bus gərginliyinin yoxlanılması

11. Static BY- Passın işləkliyinin yoxlanılması

12. Akkumulyatorların dolma və boşalma gərginliklərinin yoxlanılması

13. UPS-in daxili elektron kartlarının tozdan təmizlənməsi və visual yoxlanılması

14. AC-DC kondensatorların tozdan təmizlənməsi və yoxlanılması

15. Qida bloklarının yoxlanılması

16. Fanların işləkliyinin yoxlanılması və təmizlənməsi

17. Bütün akkumulyatorların təmizlənməsi

18. Akkumulyatorun bağlantı uclarının yoxlanılması

19. Akkumulyatorların dolma gərginliyinin bərabərliyinin yoxlanılması

20. İGBT və Tiristorların yoxlanılması.

21. Akkumulyatorların ayrı – ayrılıqda tək-tək yoxlanılması

22. Cihaz yoxlandıqdan sonra cihazın vəziyyəti haqqında Servis talonu və yaxud AKT şəklində məlumat veriləsi.

23.Rectifier və İnvertor İGBT deriverlərinin, By-pass driverlərinin test olunması.