XİDMƏT NÖVLƏRİ

Texniki xidmət növləri.

Xidmət zamanı

görülən işlər.

Diagnostika xidməti.

Xidmət zamanı

görülən işlər

Demontaj, Montaj

Aku dəyişimi